BLUMERANG PRE IPO SA zbycie akcji spółki Finhouse SA

Numer: 16/2010
Data: 18.06.2010 17:29

Zarząd BLUMERANG PRE IPO S.A. informuje o zbyciu wszystkich posiadanych akcji Finhouse S.A. z siedzibą w Warszawie. Cena zbycia równa była cenie nabycia akcji (o inwestycji w akcje Finhouse S.A Emitent informował w raportach bieżących nr 8/2010 z dnia 23 marca 2010 r. i nr 9/2010 z dnia 26 marca 2010 r.).

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.