BLUMERANG PRE IPO SA zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2010

Numer: 8/2011
Data: 14.04.2011 07:33

Zarząd Emitenta informuje, że zmianie ulega termin publikacji raportu rocznego za rok 2010 BLUMERANG PRE IPO S.A. z dnia 18 kwietnia 2011 r. na dzień 27 maja 2011 r.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu