Jednostkowy i skonsolidowany raport za I kw 2018 roku

Numer: 6/2018
Data: 15.05.2018 10:58

Emitent w załączeniu przekazuje jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2018 roku.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

 

  • Cezary Ziarkowski – Prezes Zarządu

BLU-I_kwartał_2018-jednostkowy

BLU_I_kwartal_2018_skonsolidowany