Jednostkowy i skonsolidowany raport za IV kw 2015 roku

Numer: 2/2016
Data: 12.02.2016 10:58

Emitent w załączeniu przekazuje jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za IV kw 2015 roku.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu alternatywnego Systemu Obrotu

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Edward Kozicki – Prezes Zarządu