Jednostkowy raport za I kw. 2014

Numer: 7/2015
Data: 15.05.2014 14:10

Jednostkowy raport za I kw. 2014

Emitent w załączeniu przekazuje jednostkowe sprawozdanie finansowe za I kwartał 2014 roku.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Tyliński – Wiceprezes Zarządu