Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Numer: 3/2020
Data: 03.03.2020 12:02

Zarząd Blumerang Investors S.A. informuje, iż Pan Maciej Pawliński złożył rezygnację z pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej Emitenta.

Podstawa prawna: par. 3. ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  • Cezary Ziarkowski – Prezes Zarządu