Rezygnacja Członka Zarządu Spółki Blumerang Investors S.A.

Numer: 3/2018
Data: 10.05.2018 13:30

Zarząd Blumerang Investors S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje, że
w dniu 9 maja 2018 roku do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Tomasza Tylińskiego z pełnienia funkcji Członka Zarządu.Podstawa prawna: Par. 3 ust. 1 pkt 7) załącznika nr 3. do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  • Cezary Ziarkowski – Prezes Zarządu