Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Numer: 1/2020
Data: 09.03.2020 16:06

Spis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik

Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 2020
Data sporządzenia: 2020-03-09
Skrócona nazwa emitenta
BLUMERANG INVESTORS S.A.
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Spółki BLUMERANG INVESTORS S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000284645 _”Spółka”_, informuje o zwołaniu na dzień 08 kwietnia 2020 roku na godz. 12:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Poznaniu _60-179_, przy ul. Jeleniogórskiej 16.

Treść ogłoszenia oraz projekty uchwał znajdują się w załączniku do niniejszego raportu. Dokumenty związane z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępne są na stronie Spółki: www.blumerang.pl

Załączniki
Plik Opis
OGLOSZENIE_i_PROJEKTY_UCHWAL_NWZ.pdf

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

BLUMERANG INVESTORS SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BLUMERANG INVESTORS S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
60-179 Poznań
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Jeleniogrska 16C/3
_ulica_ _numer_
795522055
_telefon_ _fax_
info@blumerang.pl www.blumerang.pl
_e-mail_ _www_
7811809934 300623460
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-09 Cezary Ziarkowski Prezes Zarządu
RB-W_ASO: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Data: 2020-03-09
Firma: BLUMERANG INVESTORS SPÓŁKA AKCYJNA